Pysäköinnin-
valvontaa

Valvontamaksu

tietoa valvontamaksun perusteista

Tieliikennelain 28§:n 2 momentin mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Alueelle johtaville väylille on sijoitettu opasteita. Pysäköimällä olette hyväksynyt nämä ehdot. Ehtojen mukaan autoilija sitoutuu suorittamaan opasteiden mukaisen maksun ehtojen vastaisesta piha- ja pysäköintialueen käytöstä.

Valvontamaksu ei ole viranomaisen määräämä pysäköintivirhemaksu, vaan perustuu opasteiden mukaiseen sopimukseen, jonka olette hyväksynyt pysäköimällä ajoneuvonne. Valvontamaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erääntynyt saatava peritään saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukaisesti.

Pysäköinninvalvonta
(08) 4154 1744